Stigar från gamla postvägen Uggeln-Forsa

Jag provade skogsvägen från Hånsta förbi en liten fågeltjärn och fann den förtjusande. kanske skulle man kunna finna en möjlighet att förbinda denna väg med gamla postvägen, tänkte jag

På fredag morgon provade jag en stig mitt emellan skogsbilvägarnas vändplatser och en från norra vändplatsen. Jag kom inte över, men fann att det verkar rimligt att pröva vidare. Skogen är ganska lättgången där jag provade. Men närmare skogsvägen visar kartan att det skall vara moras. HMM!

Närra södra vädplatsen går en körväg till en inäga. Om man passerar den på södra sidan borde man kunna går rakt österut och komma på en inäga som ansluter till Uggelsta.

Ja, det var ett par sonderingar om passagen Uggelsta - Eken inte fungerar. Där växer gräs över körvägen och ett par hundra meter ligger för närvarande under en dm vatten.

Inga kommentarer: