Dagsetapp 3 Lena -Storvreta 20 km

Det finns olika alternativ som är beroende av omständigheterna. Först sträckan Lena - Uggeln med två valmöjligheter bägge ca 8 km.

  1. Över Ekeby gravfält, Uggelsta, Eken. Sträckan har några km med högt gräs och kan vara översvämmad några hundra meter. Ekeby gravfält är en stor attraktion med fornminnen, flora och underbar utsikt över ålandskapet.
  2. Över Hånsta skogsväg till postvägen mot Uggeln.Här fordras stövlar eller kängor för att ta sig över mellan skogsvägarna på stigar. Fin skog och den gamla postvägen är ett viktigt kulturminne.

Från Uggeln till Ärentuna kyrka finns åter två alternativ båda ca 5 km
  1. Åkervägen rakt ner mot skogsvägsbron vid Vaxmyravägen. Ger mer naturkänsla och passerar Vaxmyra 1700-talsgård. Högt gräs är hinder på sina ställen.
  2. Bilvägen över Fjuckby och Lundvreten. Passerar 3 runstenar.
Från Ärentuna kyrka till Storvreta två alternativ via Låta om ca 7 km och kortaste vägen över Östa ca 6 km.
  1. Via Buddbo och en körväg över vallen mellan skogsvägsbron och Låtavägen med stig över till Gränby. (Förutsatt att den är användbar i augusti)
  2. Under E4 sedan Låtavägen och stigen över till Gränby.(En längre bit på den trafikerade och smal bilvägen mot Östa)
  3. Via östa och gamla landsvägen till Gränby korset.(Denna sträcka väckte visst missnöje när vi gick 17 maj)
Jag rekognocerar dessa alternativ 18 eller 19 augusti. Idag förordar jag vägval 2-2-3 som säkert fungerar. Jag tänker mig att den ganska långa inledande skogssträckan balanserar känslan av asfalt och slättland på de övriga sträckorna.

Inga kommentarer: