Fågel Fenix i VendelVendel har fått klartecken för att öppna sitt 1930 igensatta västfönster. Kanske kan västfönstret från Tensta ge inspiration till masverk. I Tensta är det gamla masverket bevarat. Där kan man se fönstret om man klättrar upp på vinden.

I Vendel syns nischen för västfönstret under valven på långhuset. Bredvid har fågel Fenix på bålet målats, så att fågelns näbb tyck möta solen, när den strålar in genom västfönstret under delar av året.

Inga kommentarer: