Sträckan Tegelsmora - Burunge

Här är en karta över ledens sträckning i Tierps kommun. Jag var på kommunkontoret i dag och fick med mig en lista på markägare som berörs av ledens sträckning.
Jag fick också några intressanta vinklingar på vårt vägval. Vägen över Högberget, Begrbyvägen, stigen över åsen mellan Bergby och Brunnby, samt vägen över Hovgårdsberg är sannolikt fragment av den gamla vägen mellan Vendel och Libbarbo. Vägen över Skottbro är också den en gammal huvudväg. Bitvis är den ägogräns. Kanske ägorna fått sin form vi d storskiftet?


Visa Tegelsmora - Örbyhus - Vendel - Burunge på en större karta

Inga kommentarer: