Stavar och pilgrimsstavar i måleri och skulptur

Bilder: Tegelsmora kyrkas vapenhus: 1) norra valvkappan S Jakob dä   2) västra valvkappan S Jakob dy. Vendel kyrkansn norra vägg Joakims klagan  Foto: KWN

Detaljer  ur Biblia Puperum  3)  Jakobs flykt 4) Flykten till Egypten 
Detalj ur Joachim Patinirs Paus under Flykten till Egypten
Jag har funderat lite över hur framställningar av vandringsstavar och käppar skall tolkas i pilgrimssammanhanget. Särskilt är det två typer av stavar som det handlar om. Den ena är staven med ett markerat handtag, ofta svarvat med någraa dekorativa linjer på. Om det är en känd pilgrimsgestalt som håller en sådan är den lätt att tolka. Sta Birgitta och hennes dotter Catharina, samt S Jakob d ä håller sådana stavar.

Den andra vandringsstaven förekommer som attribut till S Jakob d y och brukar benämnas valkareklubba, eftersom aposteln blev ihjälsslagen med sådana. Det är en stav med en tjockare, närmast klumpformad ända. I en del framställningar är det denna stav  som symboliserar vandringen. Herdarna har den här sortens stavar i framställningen av Joakims klagan i vildmarken i Vendels kyrka. En målning av Joachim Patinir från 1528 framställer Madonnan och barnet som vilar på väg till Egypten. Framför dem ligger en stav med valkareklubbans form. I en del versioner av motivet i  Biblia Pauperum håller Josef och Jakob (Israel) stavar över axeln med packningen på. Josefs stav är tjock som en klubba i änden.
Flykten till Egypten brukar kallas den första kristna pilgrimsfärden. Den var mycket betydelsefull för medeltidens människor.
Inga kommentarer: