Tegelsmora presentationJag har börjat bearbeta kyrkobeskrivningen för att förstå uppbyggnaden och göra ett mer kortfattat underlag till guidning. Samtidigt försöker jag bearbeta mina egna utgångspunkter för att få med dem i ett guideunderlag. Se dokumentet
Här är tre Mariabilder. Den första är Maria i Tegelsmora kyrkas altarskåp. Hon håller ena handen under sitt bröst och ser upp mot Kristus som tronar full av sår. Jag antar att hon föreställer Den ammande Maria som avbildas i skulpturen på Historiska Museet i den andra bilden, men att två olika situationer satts samman. Jesusbarnet har redan vuxit upp, dött och uppstått, fast Maria samtidigt räcker fram bröstet åt honom att dricka. Den ammande Maria har med flykten till Egypten att göra, pilgrimsfärden i Jakobs efterföljd. Den tredje bilden av Maria är en blyertsteckning av Maria och barnet, som verkar vara några år redan och sitter i mors knä. Marias nakna bröst i altarskåpet ser oändligt ensamt ut.

Under Mariavandringarna insåg jag att jag ville ha med flera Mariabilder från Tegelsmora än de som finns i altarskåpet. I vapenhuset finns Maria och barnet, men bildens centrum är väldigt utsuddad. Därför har jag försökt göra en rekonstruktion genom att teckna av bilden,

Inga kommentarer: