Även Jakob reste stenar och gjorde röse

Jag vandrade med en grupp i Roslagen i helgen. Vi gick från Lohärads till Estuna kyrka på gamla åkervägar och stigar. Vi passerade en mängd rösen och resta stenar och kom att tala om Jakob i Första Mosebok. Han drömde om en trappa till himlen när han vandrade ensam som en flykting. På morgonen slöt han ett förbund med Gud. Han lovade att "denna sten som jag har rest till en stod skall bliva ett Guds hus, och av allt vad du giver mig skall jag giva dig tionde." (1 Mos 28:22 )

Jakob reser stenar ett par gånger till. Han reser sten över ett fredsförbund med sin svärfar Laban och senare reser han en gravsten över Rakel (1 Mos 35:20 ). Förbundet med Laban beskrivs utförligt. Man bygger till den resta stenen ett röse och där firar man förbundet med en måltid. Så här beskrivs det i 1917 års bibelöversättning:


1 Mosebok 31:44-52 (Projekt Runebergs webbutgåva)
 Så kom nu och låt oss sluta ett förbund med varandra, och må det vara ett vittne mellan mig och dig.»  Då tog Jakob en sten och reste den till en stod.  Och Jakob sade till sina fränder: »Samlen tillhopa stenar.» Och de togo stenar och gjorde ett röse och höllo måltid där på röset  Och Laban kallade det Jegar-Sahaduta, men Jakob kallade det Galed[1].  Och Laban sade: »Detta röse vare i dag vittne mellan mig och dig.» Därav fick det namnet Galed;  men det kallades ock Mispa[2], ty han sade: »HERREN vare väktare mellan mig och dig, när vi icke mer se varandra.  Om du behandlar mina döttrar illa eller tager andra hustrur jämte mina döttrar, så vet, att om ock ingen människa är tillstädes, så är dock Gud vittne mellan mig och dig.» Och Laban sade ytterligare till Jakob: »Se, detta röse och stoden som jag har rest mellan mig och dig -- detta röse vare ett vittne, och stoden vare ett vittne, att jag icke skall draga till dig förbi detta röse, och att icke heller du skall draga till mig förbi detta röse och denna stod, med ont uppsåt.  Abrahams Gud och Nahors Gud, han som var deras faders Gud, han vare domare mellan oss.» Och Jakob svor eden vid honom som hans fader Isak fruktade.

Inga kommentarer: