Möte i Viksta Torsdag 12 nov kl 15 -17

Anteckningarna färdiga

 Se det utförliga dokumentet här. Ge gärna synpunkter på detta.

pax et bonum
Kurt


Rapporter

Framtidsplaner
  • Fastevandringar
  • Öppna sommarkyrkor
  • Invigning 6 juni
  • Markägaravtal
  • Definitiv sträckning
  • Mariastudier i Vendel under jubileumsåret
  • Datastuga
  • Pilgrimsledarkurs

Inga kommentarer: