Provvandring 7 - 10 juli

Resultat: etapp 1 blev ändrad Uppsala domkyrka - Tunaberg - Gamla Uppsala - Storvreta - Buddbo(skogen) ca 24 km. Det var begravning i Ga Uppsala och ankomsten till Storvreta var för sen för att komma in. Någon överfart vid Ensta kunde jag inte ordna. Övernattning i skogen under en god gran var vederkvickande.

etapp 2 Onsdag 8 juli blev Buddboskogen - Ärentuna - Lena ca 20 km. Vägen till Lena gick över Fjuckby, Eken och Uggelsta den mittersta sträckan svårforcerad på grund av växtlighet. Jag fick värma mig och torka skor i Äretuna vaktmästarlokal, i Lena kunde jag låna kyrkans vattenkokare. Jag övernattade hos Rolf Larsson och vi firade en liten aftonbön i kyrkan med samtal om altarskåpet och orgelimprovisationer av Rolf.

torsdag 9 juli avbröts vandringen på grund av regnstorm. Jag blev genomblöt efter några kilometers vandring och tog tåget hem till Örbyhus. Samma dag skaffade jag mig en rejäl utrustning som ska tillåta mig att vandra obehindrad av väder och vind.

Fredag testar jag mina kängor.

Vandringen startar från Uppsala domkyrka och går till Tegelsmora under fyra dagsetapper. Det är det första försöket att gå hela vägen, men inte riktigt efter den planerade pilgrimsledens sträckning. Vandringen följer annan sträckning mellan Gamla Uppsala och Lena. Tanken är att korsa Fyrisån nedanför eller ovanför Vallsgärde, och att följa Björklingeåns riktning mot Ärentuna.
Stigfinnare, vandringsledare och kyrkvisare är Kurt Nyberg

#Tisdag 7 juli: Uppsala domkyrka - Tunaberg - Gamla Uppsala - Ärentuna - Storvreta ca 20 km.
Vi samlas kl 9.00 vid domkyrkan i Uppsala för visning av kyrkan och en introduktion till vandringsledens olika teman. Avfärdsbön och avgång kl 10. De första etapperna följer Eriksleden.
Vandring 3 km.
Vi gör ett uppehåll vid Tunabergskyrkan med kort fikarast, kyrkvisning och bön kl 10.30 - 11.30.
Vandring 3 km med stillhet i frälsarkransen.
Lunchmatsäck äter vi i Gamla Uppsala, vi tittar på kyrkan och har en samling med bön.
Vandring 9 km med fikarast. Vila vid Ärentuna kyrka kl 16.00 - 17.30 där vi äter middag, sedan anländer vi till Storvreta kapell kl. 19 där vi håller aftonbön och övernattar.

#Onsdag 8 juli: Storvreta - Lena - Tensta ca 17 km
#Torsdag 23 juli: Tensta - Viksta - Vendel ca 18 km
#Fredag 24 juli: Vendel - Örbyhus - Tegelsmora ca 17 km

Inga kommentarer: