Möte 14 juni Örbyhus kyrka 14 - 16


Förslag till mötesordning. /sammanfattning nedan
  1. Informationsmaterial: Folder, visitkort, vykort och affisch har jag gjort förslag till.Hur ska de tryckas och distribueras. Kan var församling skriva ut egna?
  2. E-postadressen tiundaland.pilgrim@svenskakyrkan finns nu, men vi behöver fördela rättigheter och funktioner.
  3. Praktiska arrangemang. Vad behöver vi tänka på för att göra vandringarna bra. Hur tänker vi oss att ta hand om logistik, övernattning, hygien, skavsår och mathållning till exempel.
  4. Framtidsfrågor: (se ovan)arbetsformerna behöver ses över. Vem arbetar vidare med leden när jag inte längre praktiserar här i Örbyhus? Går det att finansiera en anställning, eller att permanenta samarbetet utan någon sådan tjänst? En möjlighet verkar ju vara att utveckla samarbete med Pilgrimstid Sverige. Då behöver vi börja skriva på ett projekt. Vem stödjer mig i detta? Ska jag vända mig till dem direkt? Jag har fått erbjudande om samarbete. Helgonleden är en vision om en led mellan Finsta via Uppsala genom Gästrikland och Hälsingland som kuggar på Jämtlandsleden mot Nidaros. Där skulle vår sträcka kunna passa tyckte de som var med på pilgrimsmötet i Undersvik 27 maj. under länk Projekten redovisas en möjlighet att ansluta sig till ett pågående utvecklingsarbete inom Pilgrimstid Sverige .
Sammanfattning:

Närvarande: Erland Söderström, Iréne Persson, Ingrid Frisk, Jörn Johansson, Kurt Nyberg och Rolf Larsson

1. Informationsmaterial: Folder, visitkort, vykort och affisch skrivs ut i Örbyhus och deltagande församlingar beställer. Viksta 350 foldrar + 50 vykort, Vattholma pastorat 300 foldrar + 200 vykort
Kostnaden beräknas till ca 1:20 kr/folder 0:50/vykort.
Närvarande: Erland Söderström, Iréne Persson, Ingrid Frisk, Jörn Johansson, Kurt Nyberg och Rolf Larsson

2. E-postadressen tiundaland.pilgrim@svenskakyrkan finns nu,ock Kurt ansvarar tills vidare för den post som kommer in. Relevanta meddelanden vidarebefordras.


3. Vi gjorde en genomgång av de praktiska arrangemangen inför vandringarna som sammanfattas av Rolf Larsson i en detaljplanering som skickas till de berörda.
20-23 augusti är Rolf vandringsledare och Kurt stigfinnare.
För de övriga vandringarna tar Kurt ansvaret.

4. Framtidsfrågor: Erland tar kontakt med kyrkoherdarna och stiftet för att se hur projektet kan utvecklas. En ansökan skulle kunna göra det möjligt att anställa någon med projektmedel från nästa år.

Inga kommentarer: