Öppen pilgrimskyrka - hur?

Vad innebär det att kyrkan är öppen för vandringsgrupper och individer? Här är ett försök att strukturera några behov och möjligheter för att inleda en diskussion. Ge gärna kommentarer!Öppettider
 • 3-4 veckor samordnat under sommaren, till ex kl 8-18
 • vandringsdagar, till ex kl 8-18
 • efter förhandsbeställning
 • genom att vandringsledare får tillgång till nycklar
Bemanning
 • sommararbetande skolungdom från t ex GUC
 • lokal pilgrimsvärd, kyrkvärd etc. som bokas i förväg.
 • vandringsledare med grundläggande kunskap om den lokala kyrkan
Arbetsuppgifter
 • Öppna och stänga
 • Guida
 • Dokumentera, fotografier och dagboksanteckningar
 • Informera på webben genom blogg, Flickr etc.
 • Ta emot besökares synpunkter och dokumentera dem

Inga kommentarer: