Sträckan Tobo till TegelsmoraKartan ritad efter eniro Soldattorpet och Gärdsgård i Gnöte. Foto KWN

Utgångspunkten är stationen som ligger strax norr om Tobo. Det är en naturlig startpunkt som gör att man slipper tänka på biltransport. Upptåget är framtiden!

Vi går gamla banvallen mot samhället. Här gick tåget förr i världen igenom Tobo, en kurva som bildades för att järnvägen skulle passera nära masugnarna i Tobo och Örbyhus, så att tåget var synligt från slottet, berättar ordföranden för Tegelsmora hembygdsförening KG Marklund. Den så kallade Tobokurvan var farlig och byggdes bort på 1990-talet

I brukets lantarbetarbostäder växte Nils Holgersson upp. Han placerades där av Selma Lagerlöv för att få en trygg uppväxt och jordbruksutbildning. En smed som var hyresgäst senare skapade en skulptur i sin trädgård inspirerad av berättelsen.

Bruksgatorna har många sevärdheter och vi passerar den idylliska miljön där arbeterbostäderna radas upp kring den gamla bruksgatan innan vi kommer till Skala i utkanten av samhället.

Här delas vägarna och vi väljer att ta til vänster mot Sixarby. Vi ska ta av till höger efter en kilometer för att följa en liten skogsväg upp mot ett soldattorp som heter Gnöte.

Därifrån går en fin stig över skogen till Stenlösavägen som tar oss till bron över ån innan Tegelsmora.

Inga kommentarer: