VANDRINGSLED I TIUNDALAND

ALF LINDSTRÖM PM 2008-11-18 (redigerat av Kurt)

VANDRINGSLED I TIUNDALAND

Bakgrund:
Rolf Larsson har tillsammans med andra börjat undersöka möjliga vandringsleder mellan kyrkor. Detta har f.n. nu kommit att omfatta sträckor från Tegelsmora till Gamla Uppsala/Uppsala (där går S:t Eriksleden - ToR) och berör alltså Tegelsmora, Vendel, Viksta, Tensta, Lena, Ärentuna (inkl. Storvreta jämte Lyckebokyrkan) och kan via Ulva anhängig göra Bälinge.

På nätet
Bloggen Pilgrimsland...: http://vandringsland.blogspot.com/
Deltagande museipedagog m.m. Kurt Wolmar Nyberg (adr: ku.nyberg@telia.com) har allt efter hand sammanställt texter, bilder, sevärdheter i anslutning till lederna med möjligheter att ”blogga” d.v.s. göra direkta inlägg, ha synpunkter på uppslagsord, göra kompletteringar etc. och meddela tips.


Sammankomster - kl. 14 - 16
hållna: 21 sept. (Lena) 12 okt.(Ärentuna) 16 nov. (Vendel)
planerade: 18 jan. Tegelsmora; 1 mars:Tensta


Sommaren 2009

+ försöksverksamhet: v, 27-29 29 juni - 19 juli
tredagars etapp-vandring (= hela sträckan)
endagsvandring (= vald delsträcka)

+ förutsätter:
• samlad information om leder / vägar / stigar

• öppna kyrkor för vandrandets behov
• serviceställen i anslutning till vandringar

+ alltså: > + erforderliga beslut i kyrkoråden

Anm.: Skulle man inte kunna låta resp. kyrkas klockor ringa
någon minut varannan heltimme dagtid när vandringsgrupp
befinner sig inom resp. församling?

Sträckning:
Tegelsmora - Uppsala
med kyrkorna Tegelsmora, Örbyhus, Vendel, Viksta, Tensta, Lena, Ärentuna (Bälinge) Gamla Uppsala och genom alternativa vägval också Församlingsgårdens kapell i Storvreta jämte Lyckebokyrkan.

Litteratur:
Gunilla Rödström tillhandahöll mig den 18 nov.
”Hans-Erik Lindström: Pilgrimsliv. Handbok för vandrare.”


Mina frågor:
Är vandringsgrupper konstituerade?
Är vandringsledare utsedda?
Är verksamheten studiecirkelbaserad?
Är deltagande avgiftsfritt

Inga kommentarer: