Möte i Vendel -utkast till protokollBilden: Efter mötet kunde vi komma nära Johannes Iwans nykonserverade bilder, genom att klättra upp på ställningarna som fyller halva kyrkan. Här är staden bakom Sankt Göran. Foto kwn.

I Vendel Söndag 16 nov kl 14 samlades 14 personer från de olika orterna mellan Tegelsmora och Uppsala.

(komplettera gärna de här anteckningarna, som jag försökt rekonstruera idag. Se inbjudan till mötet)

Vi vill nå fram till 3-4 veckors samordnat öppethållande under sommaren 2009 om möjligt med värdar i kyrkorna. Det är dags att ta upp planerna i respektive kyrkoråd. Vi hade en samstämmighet om att sträva efter att finna gemensamma datum, men dessa behöver vi diskutera vidare senare.

Vandrandet börjar vi planera inför sommaren.
  • Rolf Larsson börjar fundera på en långvandring som omfattar hela leden
  • övriga deltagare ger förslag på kortare vandringar i anslutning till respektive kyrka.
Vi behöver titta på de olika behoven för åtminstone tre olika typer av vandrare. De som deltar i:
  • Långvandring i grupp
  • Endagsvandring i grupp
  • Spontana vandringar med varierande form och tidsplan
Nya möten:
  • Tegelsmora 18 januari
  • Tensta 1 mars
Litteraturtips:
  • Pilgrimsliv. Handbok för vandrare, Hans-Erik Lindström (2005 Gunilla Rödström kan köpa in ett par ex)
  • Pilgrimsland, Bengt Wadensjö (1998 går att beställa från Karlstad meddelar Anders Eriksson. Se länk . Kurt Nyberg kan beställa)

Inga kommentarer: