Ärentuna mot Lena över Hjortronmossen (F2)

(F2) landsväg, skogsbilväg, vandringsled
Gunilla och jag prövade Alfs förslag till sträckning enligt den gamla postvägen. Vi startade på cykel från Lena kyrka. Det var fina grusvägar i ett vackert och idylliskt landskap ända till Fågelsången.

Därefter följde en sträcka på en skogsväg som vi följde till vändplatsen. En körväg och vandringsled fortsatte rakt söderut och vi följde den tills vi kom på en större skogsbilväg från Uggeln.

Först när vi passerat E4 och försökte följa matarvägen söderut mötte vi problem, eftersom vägen tog slut och vi inte kunde ta oss över ett dike. Dessutom började det regna ordentligt. Men vi prövade istället att cykla via Fjuckby. Vi missade genaste vägen, som jag ändå ritat ut som en fördelaktig sträckning.

Bilden från enirokartan är här bortklipp, så att bara sträckorna syns. Det blir tydligare tycker jag och man kan lätt finna platsen genom att söka på Uggeln i Eniro

Inga kommentarer: