Ljusmadonnan i Uppsala domkyrka

Bild: "Maria med barnet", foto: kwn Läs mer >

Jag har i flera år undersökt kyrkorna mellan Tegelsmora och Uppsala för att finna spår av optiska arrangemang som kan uttrycka medeltidens känsla för konst och kosmos. Den 4 juli år 2000 fotograferade jag en centralpelare i Uppsala domkyrka vid eftermiddagsbönen kl 16. I den medeltida tideräkningen motsvarar detta ögonblick Johannesdagen kl 15. Jag ville testa en hypotes om att det kunde finnas optiska arrangemang avsedda att framträda kring sommarsolståndet, men att något så vackert och esoteriskt som domkyrkans ljusmadonna skulle kunna finnas hade jag ingen aning om. Det var min dåvarande fru Anette som lade märke till likheten mellan projektionen på pelaren och en bild av Madonnan och barnet. Jag har inte kunnat bekräfta att framställningen har medeltida ursprung. Snarare handlar det här om ett mirakel, eller möjligen arkitekten Helgo Zetterwalls intuition och närmast magiska perspektiviska skicklighet. Några bevis för det senare har jag dock inte funnit i några texter.

Det finns en sorts motsvarighet i den berömda Solnedgångens madonna i Nedre kyrkan av St Fransiskus i Assisi. Pietro Lorenzettis bild har blivit berömd för att den under vissa datum kan belysas av den nedgående solen. Då skiner guldbakgrunden och faktum är att silhuetten av Kristus i Marias famn liknar ljusprojektionen i domkyrkan.

One picture that is just as famous as the Cimabue Madonna is the "Madonna of the Sunset". This beautiful fresco by Pietro Lorenzetti has a gold background. When the sun is setting, at certain times of the year, it shines through a door onto the painting and makes it blaze with light.
http://simple.wikipedia.org/wiki/Assisi
Se bilden Solnedgångens madonna - Madonna dei Tramonti av Lorenzetti

2 kommentarer:

Gunilla sa...

Otroligt! Hur bildas den här projektionen? Hälsningar, Gunilla

kwn sa...

Klerestoriefönstren högst upp i mittskeppet projiceras, när solen skiner, på nordväggen, golvet, eller norra pelarraden beroende på årstid. Projektionerna ser ut som ljuspelare som rör sig långsamt motsols.

Det är fönsterinfattningens form som samspelar med pelarens så att fenomenet uppstår. Det är över på ett par minuter, så att jag råkade knäppa bilden just när madonnabilden var som tydligast är ett mirakel i sig.