Lena - Vendel = sant?

Blinderingen på Lena kyrkas östgavel har en ovanlig form som påminner starkt om blinderingerna på Vendels kyrkas öst- och västgavel.

Inga kommentarer: