Om frihet

Samla och dela
öppna hjärtat, källorna, kyrkorna
för fri tillgång till pilgrimslandet
allemansrätten kulturarvet, landskapet
är ett gemensamt ansvar

Inga kommentarer: