Viksta plats på Pilgrimsleden

Pilgrimer färdas för att finna ro och en närvaro som öppnas mot det heliga. Pilgrimsvandringen får ofta en särskild rytm, genom regelbundna böner och vandring i tyst meditation delar av dagen. Ibland är målet  att besöka ett särskilt minnesmärke, men ofta är vägen resans mål.
    Pilgrimsleden i Tiundaland förbinder elva kyrkor från Tegelsmora i norr till Uppsala domkyrka i söder. Längs leden möter vandraren en rad kyrkor i deras sammanhang. 6 juni kl 10.00 planeras pilgrimsledens högtidliga invigning med domprosten Annica Anderbrant i Vendels kyrka. Sedan går vandringen söderut till Viksta och Tensta. På det viset firar vi invigningen i tre pastorat.  Sju församlingar i samverkar kring leden i ett projekt som initierades 2007 av Rolf Larsson och Erland Söderström.
Viksta kyrka ligger på slätten nära Vendelån 12 km från Vendel och 6,5 km från Tensta kyrkor.


Etappen mot Vendels kyrka  följer landsvägen norrut 9 km. En väg över åkrarna mellan Väster Ekeby och Karby  lättar upp sista biten som är 3 km.  Runstenen U 1140 står vänd mot ån i Burunge och Öster Ekeby har en bra rastplats nära ån.
På vägen till Tensta passerar leden Vendelån och följer landsvägen 1,5 km.  Därefter går färden söderut 5 km via Golvasta på en mindre grusväg som även passerar Gödåkers gravfält från järnåldern med resta stenar.

Viksta kyrka byggdes under 1200-talet med valv från 1400-talet och målningar från 1505. Ett krucifix står på en tvärbalk under triumfbågen. Rik tegelornamentik  pryder kyrka och stigluckor.

Visa Viksta - Vendel på en större karta

Inga kommentarer: