Jungru Marias första tid

efter Jakobsevangeliet

Och barnet växte sig starkare dag för dag och när hon var sex månader gammal satte hennes mor ned henne på golvet för att se om hon kunde stå och hon gick sju steg och kom i hennes famn och hon fångade upp henne i det hon sade: Så sant som Herren lever ska du inte gå på den här jorden förrän jag tar dig till Herrens tempel. Och hon gjorde ett kapell i hennes sovkammare och tillät inget grovt eller orent att komma nära henne. Och hon kallade på de hebreiska tempeljungfrurna och de lekte med henne. Och när hon var ett år gammal höll Joakim en stor fest dit han bjöd prästerna skrivarna, de äldste och hela Israels folk. Och Joakim bar fram barnet till prästerna och de välsignade henne med orden: - Oh du våra fäders Gud välsigna detta barn och ge henne ett namn som varar för evigt och som skall användas i alla generationer. Och allt folket sade: -Låt det bli så, låt det bli så, amen. Och han tog henne till översteprästerna och de välsignade henne med orden: - Oh, Gud i höjden, se på detta barn och välsigna henne med de yppersta välsignelser som skall vara för evigt. Och hennes mor fångade upp henne och tog hennet till hennes sängkammare kapell och gav henne bröstet. Och Anna gjorde en sång till Herren Gud med orden: Jag skall sjunga en sång till Herren min Gud ty han har sett till mig och han har tagit bort mina fienders förakt; och Herren har givit sin rättfärdighets frukt, unik i sitt slag, och rikt utdelad inför honom. Vem skall berätta för Rubens söner att Anna ger di? Lyssna, lyssna, ni Israels tolv stammarr, att Anna ger di. Och hon lade henne att vila i hennes kapells sängkammare och gick ut för att betjäna dem. Och när middagen var slut lade de sig lyckliga och de ärade Israels Gud.

och barnet växte månad för månad. Och barnet var två år gammalt och Joakim sade: - Låt oss ta henne upp till Herrens tempel så att vi kan infria det löfte vi gett, annars kanske Herren kallar oss utan att ta emot våra offer. och Anna sade: -Låt oss vänta tills hon blir tre år så att barnet inte ska längta tillbaka till sin mamma och pappa. Och Joakim sade: - Så låt oss vänta. Och barnet blev tre år gammalt och Joakim  sade: - Bjud in tempeljungrurna och låt dem var och en ta en lampa och låt dem stå med lamporna brinnande, för att barnet inte ska vända tillbaka och hennes hjärta fångas av Herrens tempel. Och de gjorde så tills de gick upp till Herrens tempel. Och prästen tog emot henne och kysste henne och välsignade  henne, medan han sade:  - Herren har förstorat ditt namn i alla generationer. I dig kommer Herren i de sista dagarna att manifestera återlösningen för israels söner. Och han  satte ned henne på altarets tredje trappsteg och Herren Gud sände sin nåd över henne och hon dansade på sina fötter och Israels hus älskade henne.

Och hennes föräldrar kastade sig ned och förundrades, prisande Herren Gud, eftersom barnet inte hade vänt tillbaka.

Inga kommentarer: