Lena - Ärentuna över Hjortronmossen

Gunilla Rödström och Kurt Nyberg sonderade en möjlig sträckning över Hjortronmossen från Ekeby gravfält.  Fler undersökningar fordras.


Visa Lena - Ärentuna över Hånstaskogen och postvägen på en större karta

Inga kommentarer: