Introduktion till Googlekartor

Här är strukturen för en två timmars workshop  som jag planerar.

Vi arbetar med att  rita ut en delsträcka av vandringsleden i Testkartan. Då får vi tillfälle att samtidigt diskutera kartläsning, stigfinnande och  prova teknikstödet.


Målet är att vi ska kunna samarbeta i kartor på webben.
- Jag vill visa att det är enkelt att lära sig använda Google-kartor,
- jag vill visa hur man kan använda kartorna för att diskutera och förbättra delsträckor och
- jag vill visa styrkan med att samverka i en öppen resurs

För att komma igång och hitta Googles introduktion och hjälpsidor.

Öppna webbläsaren.
Sök "Google maps".
Klicka på "Google Maps Sverige", i träfflistan.
Kartan visas med en länklista till vänster. Klicka på länken Mina kartor.
Inledningen till en hjälpreda visas. Klicka på länken Läs mer.
Här finns grunderna för arbetet i Google maps, samt guider till olika finurliga användningar.

För att skapa egna kartor behöver du ett Googlekonto.
Att skapa ett Googlekonto tar ett par minuter.

Du kan komplettera din egen karta med andras. Svenska kyrkor är en karta med nästan alla kyrkor i Svenska kyrkan. Den har skapats av Mattias Hallberg som är informatör på Svenska kyrkan.

Så här kompletterar du din egen karta med en sökning i Svenska kyrkor.

Öppna kartan Test

Skriv Svenska kyrkor i sökfältet för Google maps. Klicka  Sök på kartan. Kyrkorna i närheten visas som sökresultat. Men testkartans blåa linje försvinner. Det går att ändra.

Nere till vänster i webbläsarens fönster syns ett plustecken och Testkartan.
Klicka på plustecknet. Bocka för Testkartan i listan som öppnas. Då syns båda kartorna samtidigt.

Inga kommentarer: