Mariaskåpet i Vendel


Bilderna: Ett katalogkort från Historiska museet, dokumentationskisser av skåpets målningar Eva Douhan Lundkvist, samt norra korväggen i Vendel foto KWN

Nya spännande nya öppningar uppstod när vi stod inför korets nordvägg i Vendel. Eva Douhan Lundkvist redogjorde för sina undersökningar av Mariaskåpet som troligen haft sin plats där de ornamentala rankorna saknas på väggen. Skåpet såldes till Historiska museet för en krona och är för närvarande placerat i ett lager i Tumba. När Eva studerade och ritade av skåpet fanns det i museets källare tillsammans med en massa andra liknande skåp.

   Vi lade märke till likheten mellan skåpets ornament och kalkmåleriets. Såväl insidans klöverblad som utsidans rankor tycks fortsätta från skåpet ut på kyrkväggarna. Forskare har ansett ornamentiken i Vendel som grundläggande för Tierpsskolans ornament. Det  är väldigt intressant, för det innebär att Mariaskåpet från 1300-talet skulle kunna vara fröet till hela Tierpsskolan. Det ger en ny  utgångspunkt för att söka estetisk enhet inte bara i Vendelkyrkan utan i ett flertal besläktade kyrkor. Här liksom i Tegelsmora är det sakramenten som allting koncentreras kring.
   En av deltagarna pekade på järnkrokarna som sitter på väggen på båda sidorna av tomrummet där vi antar att sakramentskåpets haft sin plats. Kan de ha varit fästen för ett gallerverk eller skrank? Det finns krokar i triumfbågens innerväggar som kan ha haft samband med korskranket. 

Inga kommentarer: