Pilgrimsmärken med trepass

Heliga Birgitta bär ett pilgrimsmärke som liknar blinderingen över ingången till vapenhuset i Vendels kyrka i en tysk 1400-talstframställning. Den finns avbildad på en hemsida om Birgittas liv. Märket är med största samnnolikhet från pilgrimskyrkan i Wilsnack som var  1400-talets dominerade pilgrimsmål i Tyskland. Märket förekommer även i en annan bild på nätet, som föreställer en engelsk pilgrim.

Inga kommentarer: