Leonard helgon i Gamla Uppsala och Ärentuna

Sankt Leonard av Noblac, eller Limoges
död 539 är ett frankiskt helgon som firas 6 november.

Leonard var en ädling i den merovingiska kungen Clovis hov. Han blev kristen tillsammans med sin kung och han fick rätten att frige fångar som han tyckte förtjänat det. Han befriade många och blev därför fångarnas skyddshelgon. Enligt legenden kunde fångar som bad till honom få se sina kedjor brista och de bar fram dem till tackoffer. Under 1100-talet fick kulten ny kraft genom att, Bohemund, en viktig ledare för det första korståget blev befriad ur fångenskap tack vare en diplomati som inspirerats av böner till Leonard. I detta sammanhang blev helgonets hemort Noblac inlemmad som en station på pilgrimsrutten mot Santiago de Compostela och kulten fick stor spridning i hela Europa.

Källa: Engelska Wikipedia

Inga kommentarer: