En vandringsdag

Bild: Tobokurvan och Vendelbågen. Foto. KWN

Med vandringsgruppen från Eriksbergskyrkan provade vi sträckan mellan Tobo och Örbyhus, med gott resultat. I Tegelsmora kyrka ger skulpturerna av St Olof och St Jakob näring åt vandringstankarna och både fasadornamentiken och altartavlan ger en god introduktion till ett av de viktigaste motiven i kyrkomåleriet i Uppland. Det handlar om Yttersta domen och Deesismotivets sammansmältning. Jesus tronar på en regnbåge med en himlakropp som fotpall och under hans fötter vaknar de döda. Maria står till vänster och Johannes till höger och man kan nästan höra Jesu röst säga: - Se här är din son!

Vi började vandringen på den nedlagda banvallen genom Tobo, en passage som var ökänd och kallades för Tobokurvan. I eftermiddagsskymningen avslutade vi vandringen i Örbyhus kyrka där vi kurade skymning och gladdes åt kyrkfönstret och vävnaden i koret. Bilden är tagen när vi efter besöket i Tegelsmora återkommit till banvallen och närmar oss Örbyhus. I bakgrunden skymtar den blå Vendelbågen.

Vi fick en liten guidning i Tobo av KG Marklund. Han visade bland annat huset där verklighetens Nils Holgersson bodde. Selma Lagerlöv ordnade ett fosterhem för pojken hos en förman på Tobos bruks lantbruk. En smed som bodde i samma lägnhet blev så inspirerad av denna historia att han gjorde en utsmyckad vindflöjel med Nils på sin Akka.

Inga kommentarer: