Folder för Ingegerdsleden


Folder för Ingegerdsleden


Ladda ned foldern för Ingegerdsleden: https://drive.google.com/file/d/0B7E-k_ONhiucRFdCdk82R2MxSk0/edit?usp=sharing

Så har jag tagit fram länkarna till de två dokument som jag läst och berörts av Varsågoda.


Därför att ingen har lejt oss 

Ladda ned härifrån http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=912396
Nu har "Därför att ingen har lejt oss" nått församlingarna! Magasinet handlar om att öppna dörrar så att alla får plats på arbetsmarknaden.

En kyrka för alla – ett policydokument kring kyrkornas arbete med frågor om funktionshinder

På uppdrag av Sveriges kristna råd (SKR) har Föreningen Furuboda tillsammans med en arbetsgrupp med representanter från de olika kyrkofamiljerna, under tidsperioden 2005-2007, arbetat med frågor kring kyrka och funktionshinder. En uppgift har varit att formulera ett policydokument kring dessa frågor. Förhoppningen är att detta policydokument kan förmå kyrkor och samfund att genomföra en självkritisk granskning, så att varje människa får bli den hon är ämnad att vara.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Sedan 1995 så pågår arbetet med S:t ANSGARS-LEDEN vilken anknyter till Helige Ansgars resor mot Birka och Sigtuna-trakten.

Den kommer att gå mellan Tullgarns slotts ägor, Mörkö kyrka, Hölö kyrka, YTTERJÄRNA KYRKA, ÖVERJÄRNA KYRKA, TVETA KYRKA, S:ta RAGNHILDS KYRKA. Sedan följer vidare sträckning via Salem, Botkyrka, och skall ansluta både till Storkyrkan Sthlm eller/och Maria Kyrkan i Sigtuna. Initiativtagare är brödraorden IHS+OFMC efter förfrågan av tidigare Bisp Emeritus Jonas Jonsson.Vidare information kommer. OBS! ANSGARSLEDEN är namnskyddat OBS!

Det går att kontakta IHS+OFMC via 070-562 36 61 gällande frågor om ANSGARSLEDEN.

Anonym sa...

ANSGARSLEDEN ÄR TÄNKT ATT ÄVEN HA EN VATTENSTRÄCKNING OM ALLT GÅR SOM DET SKALL ! En sak att stilla bedja om i förböner !