En utopi - Gode Herden kapell

Ungdomar måste möta världen genom att sänka sig ned i landskapet. Genom hela Europas historia har intellektuella sänts ut på vandring. Vandringen är en traditionell kunskapsväg och landskapet är en kunskapskälla såväl biologisk och geologiskt som historiskt. Vandrandet och det sociala livet runt vandringen är en erkänt bra metod att ta till sig kunskap. Det är lätt att samtala och ta till sig nya perspektiv när man går tillsammans. Våra möten på vägen är symboliskt rastställen i en historisk process. Varje rastplats är ett centrum för den lokala historien. Vandrandet är lika viktigt i en process att återruralisera landet. Varje rastställe bli också en arbetsplats. Stadsnära odling är bara början i en process för att avveckla staden och decentralisera produktion och intellektuellt liv. Ungdomar kan vandra ut men även finna platser att stanna och växa på där just deras behov och intresse kan odlas./Henk och Kurt

Inga kommentarer: