Summering av praktiken

Jag har gjort ett särskilt dokument där jag summerar mina arbetsuppgifter under praktiktiden. För att det ska bli överskådligt och fylligt har jag lagt in en innehållsförteckning och många hänvisningar i form av länkar. Se Index

Inga kommentarer: