Vendel - Viksta sträckan fungerar!

Erland och Iréne provvandrade sträckan Vendel - Viksta i förra veckan. De följde en fin gammal väg över åkrarna mellan Karby och Väster Ekeby. På det viset slipper man ifrån den trafikerade landsvägen, men leden passerar inte Ottarshögen.

I Öster Ekeby finns en fin rastplats nära Vendel ån. På en åsrygg nära Burunge står en runsten med textsidan vänd mot ån. För att komma nära den måste man passera ett fält, så det är kanske inte möjligt alla år. Se bilden.


Visa Viksta - Vendel på en större karta

Inga kommentarer: