Vandring Gräsö - Uppsala 2016

https://drive.google.com/file/d/0B7E-k_ONhiuca041UVhDcnhlUlk/view?usp=sharing
Här finns länkar med alla dagsetapperna uppmätta i Eniros kartverktyg:
Söderboda - Gräsö kyrka 14,5 km dagsetapp

Öregrund - Östhammar - Börstil 20 km dagsetapp

Börstil - Hökhuvud - Skäfthammar 21 km dagsetapp 

Måndag 15 augusti http://kartor.eniro.se/m/gpt3s 
Skäfthammar - Alunda 22 km dagsetapp.

Tisdag 16 augusti http://kartor.eniro.se/m/P71ua 
Alunda - Tuna - Stavby 14 km dagsetapp

Onsdag 17 augusti http://kartor.eniro.se/m/gO4v8 
Stavby - Rasbokil - Rasbo - Strömsberg 19 km dagsetapp

Torsdag 18 augusti http://kartor.eniro.se/m/jzeou 
Strömsberg - Gamla Uppsala - domkyrkan

Inga kommentarer: