Välkommen till Örbyhus på kyrkvandring

Vi samlas kl 9 utanför Örbyhus kyrka 
och vandrar 6,5 km på småvägar 
 till mässan i Tegelsmora

Inga kommentarer: