Marialedens logotyp och märkning

Jag har gjort en beskrivning av logotypen för Marialeden / Pilgrim i Tiundaland, som jag fått i uppdrag att modifiera när det gäller färgerna. Det här är mitt förslag. Ladda ned beskrivningen i Pdf-filen.
Emblematiken och logotypens beskrivning
Kurt W Nyberg 2011


Beskrivning av märket för Marialeden / Pilgrim i Tiundaland
Klöverbladskorset har tunna korsarmar och avslutas med klöverblad i tre ändar. Klöverbladen har bar sina konturer ifyllda. Den nedre korsarmen avslutas med ett nyckelax i form av en stiliserad pilgrimsmussla
Färgen är ljust olivgrön med gulstick för att påminna om våren med Mariebebådelse och Eriksdagen 18 maj. 

Klöverbladskors förekommer i medeltidens måleri och arkitekturdetaljer, samt på kyrkogårdarna som järnkors över gravar. Klöverbladen är vita som den stora klöverbladsblinderingen på Vendels kyrkas vapenhus. De är symboler för treenigheten, men har kopplingar till pilgrimskyrkan i Wilsnack som hade tre oblater i sitt märke. Sta Margareta framställs i kyrkmålningarna med ett klöverbladskors och en drake. Hon är en kvinnlig St Göran, en skyddjungfru som drev bort draken med sina böner. 
Den stiliserade pilgrimsmusslan markerar vissa St Jakobsleder i Europa. Musslan är en symbol för dopet och återfödelsen. Symbolen kopplas till Jakob genom en berättelse om hur helgonets kvarlevor räddade ett drunknat bröllopsfölje. 
Nyckelaxet symboliserar Petrus, klippan, porten till himmelriket. Med klöverbladsformen på nyckelns handtag kopplas symbolen till de så kallade treöglestenarna. Det är runstensformer som framställer treenigheten. Ubi, en av de viktigaste ristarsignaturerna står bakom flera treögleristningar. Fyra av tio runstenar under domkyrkans pelare bär signaturen Ubi. Kanske har signaturen gett namn åt Uppsala. Till Petrus och nyckeln kopplas signaturen genom den latinska sentensen Ubi Petrus ibi Ecclesia – Där klippan är skall kyrkan vara.

Johanneskorset är utformad som en kringla med fyra öglor. Det påminner om riksantikvarieämbetets symbol för sevärdhet, men avviker i färg och form. 
Färgen är ljust himmelsblå för att referera till Fyrisån som är ledens följeslagare och till  trefaldighetskällorna längs leden. 

Johannsekorset är utvecklat ur en vanlig form i romerska mosaiker. Det finns ett klassiskt vittnesbörd om hur kristendomen tillsammans med hellenistiska mysteriekulturer översvämmade det romerska imperiet. Rent konkret motsvaras det av mosaikgolven som lades i alla offentliga lokaler.
Mosaikerna är bärare av hellenistisk symbolik och djup kunskap. Ordet mosaik betyder musornas arbete och  konstformen blomstrade först i Alexandrias museer.  De var lektionssalar tillägnade musorna.  Symbolisk motsvarar denna översvämning dopet. I kristen symbolik motsvarar fyrtalet evangelisterna och färgen de fyra floder som flyter från det himmelska Jerusalem.

Kurt W Nyberg maj 2011

Inga kommentarer: